swiss
CENTRUM
KOMPETENCJI NGO
KOMPETENTNY LIDER
PRZYSZŁOŚCIĄ ORGANIZACJI III SEKTORA
Poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze
w zakresie zarządzania organizacją
pragniemy podnieść jakość funkcjonowania
podmiotów III sektora.
Akademia Kompetencji Lidera NGO
Masz pytania? ... zadzwoń
Tel
tel. 721 893 623
fax. 85 653 77 53
O Nas

      Towarzystwo Amicus to dynamicznie rozwijająca się organizacja działająca od 15 lat w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem. Określenie organizacji miało jasno odzwierciedlać filar jej działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi tworzących wszelkie inicjatywy społeczne, budować dialog między organizacjami i przyjacielskie porozumienie wpisujące się w działania statutowe. Stąd nazwa „Towarzystwo Amicus”. Ogromny potencjał Stowarzyszenia to stabilna, wysoko wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz szeroka sieć ekspertów i konsultantów, z którymi Towarzystwo współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie naszej organizacji. Zespół Towarzystwa Amicus regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. W roku 2011 r. wszyscy członkowie zespołu zostali przeszkoleni z zakresu polityki równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, cyklu zarządzania projektem i rozliczeń w ramach POKL. 


Historia

     Towarzystwo Amicus zostało powołane do życia w lipcu 1998 roku przez zespół studentów i absolwentów uczelni wyższych, pracowników naukowych, działaczy kulturalnych, pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców. Przez kolejne lata działalności Towarzystwo realizowało zadania we współpracy z administracją publiczną; Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiedza i doświadczenie zdobyte od 1998 roku pozwala nam oferować profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem objęliśmy ponad 4 tysiące osób. Dodatkowo prowadzimy liczne spotkania informacyjne i wizyty studyjne we współpracy z Partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Norwegii, Portugali i Szwajcarii gdzie działania prowadziliśmy również poza granicami naszego kraju.


Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa Amicus.


Aktualnie realizowane (największe) projekty:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie,

Punkt informacji EUROPE DIRECT - Białystok,

Praktyczne Wychowanie Fizyczne - opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF w Krakowie,

Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego,

Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok,

PO KoLorowej stronie życia – Twojej i Twojego smyka!,

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych,

Nauczyciel kształcenia zawodowego XXI wieku,

Transgraniczny Wymiar Turystyki,

Motor Edukacji Zawodowej,

Klub Małych Odkrywców,

Nowoczesny Nauczyciel,

Coaching w oświacie,

Kobiecy Kapitał,

Creative Poland,


 

 

 

Siedziba organizacji 

na ulicy Brukowej 28 w Białymstoku

 

 


 

Kliknij, aby pobrać logotyp Towarzystwa Amicus: JPG, CDR, AI.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.