swiss
CENTRUM
KOMPETENCJI NGO
KOMPETENTNY LIDER
PRZYSZŁOŚCIĄ ORGANIZACJI III SEKTORA
Poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze
w zakresie zarządzania organizacją
pragniemy podnieść jakość funkcjonowania
podmiotów III sektora.
Akademia Kompetencji Lidera NGO
Masz pytania? ... zadzwoń
Tel
tel. 721 893 623
fax. 85 653 77 53
O Projekcie

Centrum Kompetencji NGO to projekt skierowany do kadry zarządzającej organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, którego celem jest przekazanie specjalistycznych i profesjonalnych umiejętności zarządzania podmiotami III sektora.

Umiejętności te wraz z kompetencjami interpersonalnymi przekazane są grupie 48 liderów organizacji aktywnych w obszarze partycypacji obywatelskiej.

Lider projektu Towarzystwo Amicus – NGO z 15 letnim doświadczeniem wraz z posiadającym specjalistyczną wiedzę i międzynarodowe doświadczenie partnerem szwajcarskim The NGO Management Association, przygotował i wdrożył kompleksowy program edukacyjno - informacyjny dla 4 grup liderów uczestniczących w projekcie.


     Realizowany proces szkoleniowy (dwie edycje Akademii Lidera NGO) przyczyni się do pobudzenia i wzmocnienia inicjatyw obywatelskich poprzez promowanie włączania się obywateli i samych organizacji w życie publiczne regionu. Proces dydaktyczny wpłynie na zachęcanie obywateli i lokalnych NGO do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego oraz wypracowania nowych innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, które będą miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.


Grupę docelową projektu stanowią:

Liderzy, pracownicy, kadra zarządzająca, czy nawet wolontariusze (gdy organizacja nie zatrudnia żadnego pracownika) odpowiedzialni za większość działań podmiotów z terenu województwa podlaskiego - w sumie jest to 48 osób.


Działania:

Działanie I. Wizyta studyjna Lidera w Szwajcarii, podczas której projektowi partnerzy wypracowali model szkolenia liderów, pracowników etatowych, kadry zarządzającej, czy samych wolontariuszy działających na rzecz III sektora. W trakcie wizyty uczestnicy z Polski wspólnie ze szwajcarskimi ekspertami wypracowali (w oparciu o unikatowe doświadczenia szwajcarskiego partnera jak i wieloletnie doświadczenie Towarzystwa Amicus) program oraz całą metodykę modułów szkoleniowych, które zawarte zostają w materiałach edukacyjnych bezpłatnie udostępnianych uczestnikom projektu.

Działanie II. i III. Akademia kompetencji liderów NGO

I edycja: czerwiec 2013 – styczeń 2014 - (zapraszamy do zakładki kronika projektu, w któej znajdą Państwo relacje z już odbytych warsztatów).

II edycja: październik 2013 – maj 2014 - (zapraszamy do zakładki kronika projektu, w któej znajdą Państwo relacje z już odbytych warsztatów).

W ramach projektu utworzone zostanie w Białymstoku „Centrum Kompetencji NGO” (na bazie istniejącej infrastruktury Towarzystwa Amicus), którego celem będzie wzmocnienie kompetencji liderów lokalnych NGO z województwa podlaskiego poprzez cykl szkoleń, indywidualne spotkania i trening zadaniowy.

Akademia prowadzona będzie w systemie zjazdowym (10 dwu - czterodniowych zjazdów, od 16 do 32 godzin na zjazd), łącznie 200 h zajęć lekcyjnych na grupę, średnio 1-2 zjazdy na miesiąc, w tym 1 sesja prowadzona przez ekspertów projektowego partnera. Warsztat ze Szwajcarskimi trenerami odbędzie się w ramach sesji wyjazdowa, sprzyjająca integracji grupy, podejmowaniu wspólnych inicjatyw oraz budowaniu platformy współpracy i relacji.

Ramowy program Akademii (łączny wymiar: 200 godzin szkoleniowych), który zostanie uszczegółowiony w trakcie spotkań Partnerów zawierał będzie m.in. następujące bloki tematyczne: komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, projektami, finansami, zasobami ludzkimi w NGO, planowanie strategiczne, menadżer NGO - zadania i obowiązki, badanie i analiza potrzeb szkoleniowych, marketing i PR, równość szans kobiet i mężczyzn, zarządzanie różnorodnością. Poprzez szkolenia liderzy NGO podwyższą swoje kompetencje i wiedzę merytoryczną w zakresie zarządzania organizacją, co zapewni kontynuację wypracowanych w projekcie rezultatów.

Działanie IV. Raport podsumowujący realizacje projektu - III kwartał 2014 r.

Działanie V. Spotkanie podsumowujące realizację projektu - III kwartał 2014 r.


Rekrutacja:

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, zapraszamy do zakładki Rekrutacja, w której znajdą Państwo Regulamin projektu, oraz jego załaczniki, które należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do biura projektu.

Rekrutacja do wszystkich czterech grup została zakończona. Istnieje jednak możliwość zapisania się na listę rezerwową.


 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.