swiss
CENTRUM
KOMPETENCJI NGO
KOMPETENTNY LIDER
PRZYSZŁOŚCIĄ ORGANIZACJI III SEKTORA
Poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze
w zakresie zarządzania organizacją
pragniemy podnieść jakość funkcjonowania
podmiotów III sektora.
Akademia Kompetencji Lidera NGO
Masz pytania? ... zadzwoń
Tel
tel. 721 893 623
fax. 85 653 77 53
Partnerzy

 

The NGO Management Association jest niezależną organizacja pozarządową (stowarzyszeniem o charakterze non-profit), zarejestrowanym w Szwajcarii i działającą w obszarze podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej NGO od ponad 10 lat. Została stworzona przez wolontariuszy – profesjonalistów i specjalistów w pracy humanitarnej w celu poprawy zdolności zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
Klinknij tutaj, aby zobaczyć całą kadrę zaangażowaną w prace organizacji.


Początkowo organizacja pomagała poprzez bezpłatne udostępnianie wyspecjalizowanych narzędzi z zakresu samego zarządzania. W tym celu założono stronę internetową z e-Biblioteką (www.ngomanager.org) oraz stworzono do niej e-biuletyn. Następnie ( 2007 r.) w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony osób i organizacji pozarządowych wspierano III sektor poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego. W 2007 powstała NGO Management School Szwajcaria - utworzona jako oddział non-profit, organizacji pozarządowej Management Association. Testowy kurs przeprowadzono w 2007 r., a pierwsza publiczne kursy rozpoczęły się w 2009 roku. Kadra Management School to wysokiej klasy specjaliści i praktycy w dziedzinie zarządzania, którzy pracują w obszarze rozwoju organizacji pozarządowych, środowiska, pomocy humanitarnej i edukacji. Kilku członków realizuje studia zarządzania organizacją pozarządowa w London School of Economics w Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Trzon zespołu stanowi 15 osób, w tym pięciu członków zarządu oraz doświadczeni trenerzy oraz wielu stażystów i wolontariuszy.


Misją organizacji jest wspieranie organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju i zrównoważonej zdolności zarządzania. Szkolenia prowadzone są w celu podejmowania skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnej. Służy temu proces zainicjowania procesu uczenia się blisko miejsca zamieszkania, gdzie uczestnicy żyją i pracują. Mottem działania organizacji jest stworzenie warunków wszystkim osobom pracującym w organizacjach pozarządowych i innych organizacjach non-profit do możliwie jak najtańszego dostępu do edukacji, szkoleń, wsparcia. Wsparcia w system działań i podniesienia ich efektywności. Wsparcia prowadzone jest zawsze w sposób skuteczny, twórczy i ukierunkowany na poszukiwanie kluczowych rozwiązań. Od 2010 r. poprzez współprace z lokalnymi organizacjami pozarządowymi utworzone zostały liczne ośrodki szkoleniowe oraz wypracowane profesjonalne programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej organizacji III sektora, służy temu wydawany Certyfikat Executive Management. Do chwili obecnej w ramach NGO Management School (NMS), przeprowadzono ponad 30 kursów dla ponad 300 uczestników z dziesięciu krajów: Szwajcarii, Kambodży, Wietnamu, USA, Pakistanu, Burkina Faso, Nepalu, Zambii, Filipin, Egiptu. W ramach prowadzonego wsparcia nawiązano współpracę z następującymi organizacjami: American Red Cross, Asia Foundation, Aga Khan Foundation, UN Habitat, Care International, GTZ, USAID, CSR, International Criminal Court, United Methodist Committee on Relief, Norwegian Mission Alliance, ILO (International Labour Organization), Qatar Foundation, Helvetas (Switzerland), AIMS (Afghanistan Information Management Services), Kepa (Finland Service Centre for Development Cooperation), UNWRA, Al-Aghar Foundation (Saudi Arabia), JICA (Japan International Cooperation Agency), UNFPA UN Population Fund. Obecnie otwierane są kursy w Egipcie I Kairze.


Partner w ramach projektu wniesie unikalną na rynku Polskim wiedzę w zakresie kształcenia kadr NGO. Jego wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie pomoże w przygotowaniu autorskiego i innowacyjnego programu kształcenia kadry liderów NGO w województwie podlaskim. W ramach projektu zorganizowana zostanie wizyta lidera w Szwajcarii w celu zapoznania się z metodami i formami pracy Partnera, transferu dobrych praktyk w kształceniu kadry zarządzającej NGO jak również w celu wspólnego wypracowania autorskiego programu kształcenia kadry III sektora w Polsce. W kolejnym etapie projektu partner będzie monitorował wdrażanie programu oraz poprowadzi ( w trakcie I i II edycji Akademii Lidera) jedną sesję szkoleniowa w zakresie zarządzania organizacją).


Ponadto ostatnia wizyta połączona będzie z udziałem partnera w podsumowaniu realizacji projektu jak również z przygotowaniem raportu podsumowującego jego realizację. Na podstawie wypracowanych rezultatów możliwe będzie upowszechnienie formy szkolenia dla szerszego grona odbiorców w Polsce. 


 

Przedstawiciele Towarzystwa Amicus
 na spotkaniu z
kadrą
The NGO Management Association

 

Genewa,
16 IV 2013 r.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.