swiss
CENTRUM
KOMPETENCJI NGO
KOMPETENTNY LIDER
PRZYSZŁOŚCIĄ ORGANIZACJI III SEKTORA
Poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze
w zakresie zarządzania organizacją
pragniemy podnieść jakość funkcjonowania
podmiotów III sektora.
Akademia Kompetencji Lidera NGO
Masz pytania? ... zadzwoń
Tel
tel. 721 893 623
fax. 85 653 77 53
Szkolenia
Kadra Trenerska
Środa, 05.06.2013

TRENERZY:


Laura Fähndrich

Laura has 15 years of experience in international development organizations and consulting firms, including 7 years in the field, primarily in communications and social responsibility positions.

Laura worked as Corporate Development Manager for the Ecuadorian Consortium on Corporate Social Responsibility (CERES) in Quito, Ecuador, and as Corporate Social Responsibility Specialist for the Canadian Cooperation Support Unit (USACC) in Lima, Peru. She began her professional career in public relations and as a translator for NGOs, foundations and associations. Since, she has worked for the Schwab Foundation for Social Entrepreneurship and the Global Commission on International Migration in Geneva, the Netherlands Development Organization (SNV) in Quito and the United Nations for Training and Research in New York, among other international and national institutions.

Laura has a degree in translation and a Masters in International Relations. She obtained a Public Relations Specialization from SPRI-SAWI in Lausanne, a postgraduate degree in Marketing and Communications Management and a postgraduate degree in Corporate Social Responsibility. In 2003, she founded the International Social Entrepreneurs Association jointly with 15 social entrepreneurs from Latin America. Her collaboration with local NGOs, public institutions and international companies in Europe, Africa, Asia and the Americas has allowed her to understand their differing needs and contexts, as well as how to best communicate them.


  Caroline Tosti

Caroline Tosti is a certified trainer and consultant based in Switzerland with more than 15 years of experience in communication, working for the United Nations, NGOs and training institutions in Africa, Asia, Eastern Europe and the USA.
Her main areas of skills include communication strategy development, the production of information tools, media relations and special events. In Romania, she was mandated to develop the 2005-2009 communication strategy and plan for UNICEF country office. In Kosovo while working for UNMIK, she elaborated a comprehensive “Outreach & Communication Strategy on Returns and Minority Rights” and created and co-chaired, with the Provisional Government of Kosovo, a Communities’ Outreach and Communication Group (COCG) for its monitoring and evaluation. She is currently responsible for Swiss media coverage of Ms. Bineta Diop, the former director and current chairperson of “Femmes Africa Solidarité” (FAS) who is also among the 10th most influential women in Africa, a personality who is becoming internationally renowned.
Since 2006, Ms. Tosti has been providing training and developing different tools in strategic communication, event promotion and dissemination of information, public speaking, networking, mock interviews for Swiss-based organisations such as IHEID and cinfo.
Since 2007, she is a member of the information commission of the Fedevaco, a Swiss local umbrella organisation gathering more than 40 organisations working in development cooperation for which she also provides training in communication.
She holds a French B.A. of Honors in Sciences of Information and Communication and an American Master’s Degree in Communication Studies.


Mariusz Cyzio

Certyfikowany Coach ICC. Trener. Doradca biznesu. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na kierowniczych stanowiskach w Polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach (logistyka, spedycja, transport specjalistyczny, przemysł spożywczy, produkcja, finanse i bankowość, sprzedaż, sport i rekreacja, IT, HoReCa). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, operacyjnym, przywództwie, efektywności sprzedaży, przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Wspiera w systemowych procesach zmiany i reorganizacji firm, rozwija kadrę menedżerską w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi business i executiv coaching dla członków zarządu, kadry menedżerskiej, specjalistów jak i samych ekspertów. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy tworzenia kultur organizacyjnych opartych na coachingu i mentoringu. Członek zespołu naukowo-badawczego w Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji dotyczących coachingu. Więcej...


 Monika Panas

Jest certyfikowanym coachem i trenerem. Prowadzi własną firmę motiv8 coaching & training, świadcząc usługi coachingowe, szkoleniowe i konsultingowe.
Specjalizuje się w przywództwie (kompetencje liderów zespołów i organizacji) oraz w zarządzaniu zmianą (na poziomie jednostek, zespołów, organizacji). Pracuje z kadrą kierowniczą wyższego i średniego szczebla oraz ich zespołami, aby rozwijać ich kompetencje i wspierać firmy w efektywnym przeprowadzaniu zmian w organizacjach. Ma kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe w międzynarodowych koncernach, funkcje kierownicze i członkostwo w zarządach spółek. Przeprowadziła różnorodne procesy zmian organizacyjnych i strukturalnych o wymiarze biznesowym i personalnym. Pracowała jako jeden z 40 globalnych coachów grupy IKEA, przeprowadzając indywidualne i grupowe procesy coachingowe z menadżerami i specjalistami. Jako trener wewnętrzny opracowywała i prowadziła programy rozwojowe i szkolenia dla liderów i ich zespołów. 


Katarzyna Ramirez-Cyzio

Certyfikowany International Coach ICC. Certyfikowany Business Coach ICC. Akredytowany Supervisor Izby Coachingu. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executiv coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej. Pracuje jako doradca, konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy on-boardingu. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego, systemowego i sieciowego. Wykładowca akademicki (MBA, Coaching) w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów, wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.  Autorka wielu publikacji dotyczących coachingu.  Więcej...


Katarzyna Janewicz

Certyfikowany Project Menager (PRINCE2) oraz trener z kilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w tematach zarządzania ryzykiem w projekcie, zarządzania projektami, audytu projektów, monitoringu, ewaluacji oraz pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie audytu organizacyjnego. Z tematyką funduszy unijnych związana od 7 lat. Koordynatorka wielu projektów współfinansowanych w ramach PO KL i innych grantów. Pełniła funkcję Project Menagera w ramach Centrum Doradczego EURODOTACJE, prowadzonego na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2008-2011. Obecnie, pełni funkcję Kierownika Projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” - jedynego innowacyjnego projektu w skali kraju realizowanego w obszarze zielonych miejsc pracy. Autorka licznych publikacji i artykułów o tematyce unijnej zamieszczanych w ogólnopolskich miesięcznikach („Fundusze Europejskie”, „UE - Fundusze Strukturalne. Poradnik dla samorządów i przedsiębiorstw”, „Euroekspert”, „Eurofirma”). Ekspert ds. funduszy unijnych miesięcznika „Perspektywy Europejskie”.


Paulina Wolfram

Z wykształcenia politolog ze specjalizacją marketing polityczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Trenerka rozwoju osobistego i efektywności osobistej oraz zagadnień równości szans kobiet i mężczyzn. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu TROP, aktualnie uczestniczka modułu szkoleniowego: „Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera”, w ramach projektu Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości - innowacje w szkoleniach. Certyfikowana trenerka i konsultantka  metodologii Discovery Insights. Akredytowana przez Krajowy Ośrodek EFS trenerka gender. Wieloletni doradca i trener Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie i Centrum  Doradczego Eurodotacje, prowadzonego w latach 2008 - 2011 przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Od ponad 7 lat związana z projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi w tym finansowanymi ze środków UE. Koordynatorka i realizatorka wielu projektów szkoleniowych realizowanych m. in na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Euro na sport, Euro na kulturę, II Forum Funduszy Europejskich), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych, Kobiecy Kapitał), Komisję Europejską (Vote for Europe), redaktorka wydawnictwa podsumowującego realizacje Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Obecnie koordynatorka projektu szkoleniowego dla kadr zarządzających NGO w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE - Centrum Kompetencji NGO. Prywatnie - szczęśliwa żona i mama trójki wspaniałych dzieci.


Katarzyna Sobolewska

Certyfikowany Coach ICC (International Coaching Community). W ramach procesu coachingu biznesowego wspiera w rozwoju indywidualnym kadrę menagerską jak i zespoły. Jako  członek ACMP (Association of Change Management Professionals) zajmuje się podnoszeniem efektywności osobistej przedsiębiorców i menedżerów, szczególniew warunkach zmiany organizacyjnej. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie wspierania menedżerów i zespołów pracowniczych w obszarach zwiększania skuteczności sprzedaży, poprawy jakości obsługi klienta, wzmacniania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jako Akredytowany Trener metodologii Insights Discovery prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące typologii osobowości a także zajmuje się analizą wpływu typów osobowych na przechodzenie przez proces zmian. Współpracuje z BPI Polska przy prowadzeniu projektów transformacji organizacyjnej w zakresie wdrażania zmian w przedsiębiorstwach.


 Prof. Jolanta Żyśko

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Łącznie opublikowała ponad 80 prac (w tym 30 w języku angielskim), wzięła udział w ponad 80 konferencjach, w tym w ponad 50 z referatami (30 na międzynarodowych). Była promotorem ponad 40 prac magisterskich oraz 30 prac dyplomowych. Jest Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie (International Society for Social Sport Sciences - ISSSS), członkiem kilku zarządów w międzynarodowych organizacjach naukowych: Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem (European Association for Sport Management - EASM) oraz Europejskiej Sieci Nauk o Sporcie, Edukacji i Zatrudnieniu (European Network of Sport Science, Education and Employment - ENSSEE). Jest także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (European Association for Sociology of Sport - EASS) i Międzynarodowego Towarzystwa badan porównawczych w Wychowaniu Fizycznym i Sporcie (International Society for Comparative Physical Education and Sport – ISCPE&S). Od 2006 roku pełni funkcję vice prezydenta Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. W przeszłości kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470.


Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.